• 19.09. 2021, niedziela, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Głogówku

ORKIESTRA KAMERALNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO w Krakowie

Anna Kozłowska – skrzypce

Aleksander Mocek – klawesyn

Małgorzata Tęczyńska-Kęska – kierownik artystyczny

W programie:

Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku (Le quattro stagioni)

  • Koncert nr 1 E-dur „Wiosna”, RV 269

Allegro

Largo

Allegro

  • Koncert nr 2 g-moll „Lato”, RV 315

Allegro non molto

Adagio e piano – Presto e forte

Presto

  • Koncert nr 3 F-dur „Jesień”, RV 293

Allegro

Adagio molto

Allegro

  • Koncert nr 4 f-moll „Zima”,RV 297

Allegro non molto

Largo

Allegro

 

 

ORKIESTRA KAMERALNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

 

Orkiestra powstała w 2010 roku. W latach 2005-2010 zespół funkcjonował pod nazwą Smyczkowa Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Orkiestrę tworzą osoby pełne pasji i zaangażowania, gotowe podejmować nowe wyzwania i doskonalić swe umiejętności, by z prawdziwym młodzieńczym zapałem dzielić się swą miłością do muzyki. W skład zespołu wchodzą absolwenci szkół muzycznych II stopnia (12 lat kształcenia muzycznego), obecnie studenci zarówno Uniwersytetu Pedagogicznego jak i innych krakowskich uczelni. Od samego początku istnienia Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kładzie nacisk na wysoki poziom artystyczny swych wykonań. Zespół współpracuje ze znakomitymi solistami młodego pokolenia, między innymi z: Aleksandrem Daszkiewiczem, Aleksandrem Mockiem, Krzysztofem Kataną, Orianą Masternak, Anną Kozłowską i Markiem Drescherem.

Orkiestra czynnie angażuje się w życie kulturalne Uniwersytetu Pedagogicznego. Do cyklicznych wydarzeń należą m.in. : Koncerty Noworoczne w Sukiennicach (Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) oraz w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego, Majowe Koncerty w kościele św. Katarzyny, „Debiut z orkiestrą” we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie a także zainicjowane w 2020 roku “Koncerty Uniwersyteckie”. Orkiestra Kameralna koncertowała w Austrii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, każdorazowo zbierając owacje na stojąco.

W październiku 2020 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu: „Bach, Marcello, Telemann, Vivaldi”, zawierająca najbardziej znane i cenione koncerty barokowe.

 

 

MAŁGORZATA TĘCZYŃSKA-KĘSKA

 

Urodzona w Krakowie, dyrygent, pedagog muzyki, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2016 roku otrzymała stopień doktora (Akademia Muzyczna w Krakowie) w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (temat pracy doktorskiej poświęcony był  twórczości amerykańskiego kompozytora Erica Whitacre’a oraz problematyce wykonawczej virtual choir). Od tego czasu nadal kontynuuje badania razem z dr inż. Pawłem Małeckim, adiunktem w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nad metodycznymi i technologicznymi aspektami wykonywania nagrań muzyki klasycznej sposobem tzw. overdub. Małgorzata Tęczyńska-Kęska jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od stycznia 2010 roku prowadzi Orkiestrę Kameralną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Orkiestrę Symfoniczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2013 roku), której jest założycielem. Od 2010 roku pracuje na stanowisku dyrygenta w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie z Chórem Pro Musica oraz Pro Musica Camerata. Jest również dyrygentem Małopolskiej Akademii Talentów organizowanej przez Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae w Łącku od 2015 roku. W latach 2010-2015 pełniła funkcję drugiego dyrygenta i asystenta prof. Adama Korzeniowskiego w chórze Educatus Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Występowała z wieloma krakowskimi chórami i orkiestrami, oraz uczestniczyła w wielu konkursach i festiwalach na terenie Europy.

 

ALEKSANDER MOCEK

 

Zainteresowanie muzyką dawną i dawnymi instrumentami klawiszowymi rozwinął podczas studiów u swoich mistrzów: prof. Magdaleny Myczki w Krakowie oraz prof. Roberta Hilla we Fryburgu Bryzgowijskim.

Doktorat w tej dziedzinie poprzedził równoległymi studiami instrumentalnymi oraz teoretycznymi w trzech specjalnościach.Podczas Międzynarodowych Konkursów Bachowskich w Lipsku został laureatem trzech nagród: Bärenreiter-Preis (2014), European Union Baroque Orchestra „dla najbardziej obiecującego klawesynisty konkursu” (2014) oraz nagrody publiczności w finale (2018). Występuje regularnie w kraju i za granicą jako solista oraz kameralista – m.in. z Capellą Cracoviensis. W roli klawesynisty wziął udział w break-dance’owych widowiskach Red Bull Flying Bach w Azji. W ramach działalności naukowej oraz popularnonaukowej publikował artykuły m.in. w „Ruchu Muzycznym” oraz prezentował referaty podczas międzynarodowych konferencji na uniwersytetach w Cambridge, Kolonii, Warszawie i Krakowie. W macierzystej uczelni prowadzi – poza instrumentalnymi – zajęcia z kontrapunktu oraz harmonii. Hobbystycznie gromadzi bibliotekę obcojęzycznych publikacji związanych z muzyką dawną, liczącą w tej chwili prawie półtora tysiąca pozycji. W 2015 roku został stypendystą programu „Młoda Polska”. W czasie pandemii rozpoczął prowadzenie kanału Kontrapunkt Czasu Zarazy, publikując na YouTube filmy z miniwykładami dawnomuzycznymi.

 

ANNA KOZŁOWSKA

 

Anna Kozłowska (Korczyńska) – skrzypaczka urodzona w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Konstantego Andrzeja Kulki oraz ad. dra hab. Wojciecha

Koprowskiego. Studiowała również w Kunstuniversitat Graz w klasie prof. Yaira Klessa. W latach 2013 – 2017 była członkiem orkiestry kameralnej Gidona Kremera Kremerata Baltica, z którą brała udział w festiwalach muzycznych w całej Europie oraz Ameryce Północnej. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach artystycznych, wśród których do najważniejszych należy  projekt edukacyjnym BePHIL prowadzony przez Orkiestrę Berliner Philharmoniker pod batutą Sir Simona Rattle. Jest również stypendystką European Union Youth Orchestra, z którą występowała pod przewodnictwem dyr. Vasilya Petrenko.

Brała udział w wielu sesjach nagraniowych, m.in.:  Marta Argerich, Gidon Kremer, Kremerata Baltica, Live at Cēsis Concert Hall; Alicja Śmietana, Pekka Kuusisto, Extra Sounds Ensemble, Metamorphosis, Solo Musica (SM219); Jose Maria Florencio, Krzysztof Książek, Santander Orchestra, Santander Orchestra, DUX ; Kremerata Baltica, Gidon Kremer, Yulianna Avdeeva, Mieczysław Weinberg, ECM.

Współpracuje z Extra Sound Ensemble, Gstaad Festival Orchestra (Szwajcaria) oraz z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Nie obowiązują wejściówki. Na koncert prosimy zabrać maseczki. Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Festiwalem można uzyskać pod numerem: 774373500 lub 792649025.

Zapraszamy!