Ziemiaństwo była bardzo ważną warstwą społeczną, a także grupą polityczną na Górnym Śląsku, zwłaszcza na progu wczesnego okresu nowożytnego. Liczni członkowie tej klasy rządzącej sprzyjali reformacji. Jej rola, od czasów średniowiecznych do współczesnych nigdy nie została dokładnie zbadana. Celem konferencji jest zatem wykorzystanie wybranych przykładów do prześledzenia znaczenia górnośląskiego ziemiaństwa w latach  1428 - 1648. Muzeum Regionalne w Głogówku wspólnie z Historische Kommission für Kreis Neustadt/OS e.V. są organizatorami konferencji, która ma przybliżyć pochodzenie, znaczenie oraz upadek tej grupy społecznej. Ramy czasowe omawianego tematu rozpoczynają się w momencie trwania wojen husyckich po zakończenie wojny trzydziestoletniej. Zapraszamy Państwa na cykl siedmiu wykładów podzielonych na cztery grupy tematyczne:

Data i miejsce: 1.06.2018 r., Muzeum Regionalne w Głogówku, ul. Słowackiego 1

9:00-9:30      Powitanie wykładowców i gości

9:30-11:00     Pochodzenie ziemiaństwa na Górnym Śląsku

  • Kamil Adamus (Uniwersytet Opolski), „Książe Bolko V a ruch husycki na Śląsku”
  • Joachim Himanek (HKKNOS), „Ród Larisch: z Klisina przez Ligotę Bialską do Karwiny“

11:30–12:15      Działalność ziemiaństwa na Górnym Śląsku w okresie reformacji

  • Ralph Wrobel (HKKNOS), „Ród Strzela von Dielaw auf Müllmen jako prekursorzy reformacji“

14:00–15:30     Ponadregionalne znaczenie ziemiaństwa na Górnym Śląsku

  • Andreas Smarzly (HKKNOS), „Ród Lassota von Steblau na ziemi głogóweckiej i jego działalność polityczna na Górnym Śląsku oraz na arenie międzynarodowej“
  • Aleksander Devosges Cuber (Muzeum Regionalne w Głogówku), „Johann (Hans) von Oppersdorff (1514-1584) –  przyczynek do biografii“

16:00–17:30     Zróżnicowanie ziemiaństwa na Górnym Śląsku

  • Ewa Kalbarczyk-Klak (Narodowy Instytut Dziedzictwa), „Rezydencje szlacheckie z XVI i XVII wieku południowych obszarów dawnego księstwa opolskiego. Stan zachowania i problematyka konserwatorska”
  • Peter Ernst (HKKNOS), „Wysiedlenie protestanckiego ziemiaństwa w trakcie kontrreformacji w okresie wojny trzydziestoletniej”

Program konferencji można pobrać również [symple_button url="/sites/default/files/wp-content/uploads/2018/05/Ziemia%C5%84stwo-na-G%C3%B3rnym-%C5%9Bl%C4%85sku_plakat-a3-info.pdf" color="black" button_target="_self"]tutaj[/symple_button]