Podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Zabytków, przyznane zostały odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla osób zasłużonych w działaniu na rzecz ochrony zabytków.

W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał złotą odznakę „Za opieką nad zabytkami” burmistrzowi Głogówka Andrzejowi Kałamarzowi. W uzasadnieniu wyróżnienia , szczególną uwagę zwrócono na zaangażowanie włożone przez burmistrza w odzyskanie zamku Oppersdorffów oraz nieprzerwaną pracę przy zabezpieczaniu  zabytkowych obiektów na terenie gminy.

W uzasadnieniu przyznania odznaki czytamy między innymi:

Burmistrz Andrzej Kałamarz od początku kadencji zwrócił szczególną uwagę na potrzebę ochrony zabytków, z których gmina Głogówek jest znana. Jest pomysłodawcą dotowania remontów zabytków, nie będących własnością gminy. Od 2009 roku na powyższy cel przeznaczona została kwota ok. 1,7 mln złotych. Dużym sukcesem pana burmistrza Andrzeja Kałamarza było wszczęcie procedury związanej z odzyskaniem zamku w Głogówku oraz konsekwentne zaangażowanie w ratowanie obiektu.

Dzięki panu Andrzejowi Kałamarzowi, będącego włodarzem miasta od ponad 10 lat, zabytki znajdujące się zarówno na terenie miasta, jak i w poszczególnych sołectwach są sukcesywnie remontowane. Sprzyja to nie tylko poprawie wizualnej, ale przede wszystkim ochronie dziedzictwa narodowego.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 27.kwietnia 2017 w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. W imieniu ministra odznaka została wręczona przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak oraz Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską.