Wśród opracowań na temat Głogówka przybyło kolejnej publikacji. Po dwunastu latach pracy, Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego opracowała wspólnie materiał, który złożył się na książkę „Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26”. Czym jest Kataster Karoliński, dlaczego jego opracowanie stanowiło jeden z priorytetów pracy Komisji Historycznej oraz w jaki sposób należy czytać te ponad 600-stronicową pozycję opowiedział prof. dr Ralph M. Wrobel (pierwszy przewodniczący Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego) podczas spotkania promocyjnego (25.05.2016 r.) w Muzeum Regionalnym w Głogówku.

[symple_button url="http://hkknos.eu/pl/die-historische-kommission/publikationen-der-histori..." color="black" button_target="_blank"]Publikacje Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego, zobacz więcej...[/symple_button]

- Kataster Karoliński stanowi ważne źródło historyczne opisujące stosunki gospodarcze, społeczne i  rodzinne panujące na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej. Z uwagi na niewielką liczbę dostępnych źródeł opisujących historię miejscowości w tamtym okresie, Kataster Karoliński spełnia istotną rolę dla historii regionu – wyjaśnił we wstępie Ralph Wrobel.

W podziale książki uwzględnione zostały części wprowadzające wraz z przedmową:

1.       Wprowadzenie

1.1. Historyczny powiat głogówecki (granice terytorialne i językowe)

1.2. Historia historycznego powiatu głogóweckiego

2.       Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim

2.1. Kataster Karoliński (informacje na temat zawartości Katastru Karolińskiego i historia jego powstania)

2.2.  Proces zdobywania informacji w latach 1723-1726

2.3. Wielkość i suma zestawień

3.       Kwestie edycyjne i sprawy techniczne

4.       Skróty

5.       Jednostki monetarne i jednostki miar

oraz zestawienie dwóch tomów opisujące prawie w całości zasiedlenie historycznego  powiatu głogóweckiego, panujące stosunki gospodarcze i społeczne na początku XVIII wieku. Teksty te uzupełniają wyciągi z tomów powiatu opolskiego. Specyfikacja wszystkich gmin podzielona jest na konkretne rozdziały: ogrodnictwo, użytkowanie młyna, urbarz winny i piwny, użytkowanie stawów, rosnące i malejące użytki, użytkowanie  drewna, hodowla owiec, kóz, krów i świń, pola uprawne.

- Kataster Karoliński stanowi tym samym pełny opis wszystkiego, co na wsiach w XVIII wieku podlegało opodatkowaniu, dzięki czemu możemy wysunąć dalsze wnioski określające ostateczny kapitał danej wsi ustalony po rewizji komisji rektyfikacyjnej  - podsumował Ralph Wróbel.

[symple_button url="http://hkknos.eu/pl/" color="black" button_target="_blank"]Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego - zobacz więcej...[/symple_button]

Podczas wieczoru promocyjnego usłyszeć można było również o przygotowaniach trwających nad wydaniem najnowszej książki Güntera Hauptstocka. Jako przedsmak tego, nad czym pracuje obecnie pasjonat głogóweckiej historii, Günter Hauptstock podzielił się publicznością materiałami w formie wykładu na temat losów głogóweckich Żydów w okresie narodowego socjalizmu. W czasie wykładu, z rąk Güntera Hauptstocka, do Muzeum Regionalnego w Głogówku przekazane zostały zdigitalizowane wydania „Oberglogauer Stadblatt”.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie inicjatywy, w których możemy współuczestniczyć, pomagać oraz czerpać inspirację!

3_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 5_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 6_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium)

Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu" Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu"

Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu" Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu"

Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu" Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu"

14_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium)

Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu" Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu"

Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu" Günter Hauptstock podczas wykładu "Głogóweccy Żydzi w okresie narodowego socjalizmu"

22_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 21_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 20_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 26_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium)

prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26" prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26"

prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26" prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26"

30_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 31_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium)

prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26" prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26"

prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26" prof. dr Ralph Wrobel, przewodniczący Historycznej Komisji Powiatu Prudnickiego podczas prezentacji książki "Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26"

43_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 45_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 46_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium) 48_katastry_karolinskie_muzeum_glogowek_fot_maciek_pagacz (Medium)