Czy możemy poddać się w życiu każdej zastanej sytuacji?

Oczywiście że tak i gdyby zrobić to na przykład w instytucji jaką jest muzeum, przez większość czasu moglibyśmy siedzieć z założonymi rękami, wyglądać przez okno i oczekiwać zwiedzających.  Nie chodzi o to, żeby upierać się przy jednym porządku, który jest zwyczajnie przestarzałym mechanizmem a do zmian podchodzić ze strachem i uprzedzeniem. Hermetyczność jakiekolwiek instytucji kultury nie jest już dziś dla nikogo wyznacznikiem specjalności, czy jakieś szczególnej wartości.  Gromadzenie, badanie i opiekowanie się spuścizną naszych przodków jest fundamentem, od którego absolutnie odejść nie można. Jednak dalsze budowanie na  tak powstałych, mocnych i solidnych podwalinach wymaga już wizji przestrzeni, która stanie się użyteczna, rozwijająca i dająca poczucie komfortu. Mówimy tu o miejscu pracy i miejscu dla mieszkańców – osób w każdym  wieku i różnym statusie społecznym.

Sposób prowadzenia danej instytucji wymaga z czasem odmłodzenia i takiego dopasowania działań, które pozwoliłby na nowo odkryć jej wartość, zachowując przy tym elementy stałe, takie jak:  kształtowanie wrażliwości estetycznej i poznawczej. To, o czym teraz mowa nie jest wizją – tak dziś popularnego terminu – „muzeum przyszłości”. Wszystko, czego możemy się po wizji przyszłości spodziewać, jest zawsze tym, co sami starami się w jej kierunku tworzyć. Dlatego niczego nie naciągając, nie koloryzując i nie gloryfikując jesteśmy w Muzeum Regionalnym mocno w te naszą wspólną przyszłość zaangażowani opierając się obecnie na jak najlepiej rozbudowanym systemie edukacji  muzealnej. W roku 2015 z lekcji i warsztatów w głogóweckim muzeum i działającej przy nim bibliotece Baszta, skorzystało łącznie prawie 6 tys. osób.  Ta liczba pokazuje jak duża jest potrzeba poprowadzenia  dzieci i młodzieży przez muzealne korytarze i jak ważne jest, aby doprowadzać do dialogu i współpracy. W tym zestawieniu nie uwzględniono liczby osób zwiedzających samo miasto, uczestników wystaw i koncertów, a także zaangażowanych w tworzenie relacji między muzeum a instytucjami kultury w całej Polsce.

Obecnie edukacyjna rola muzeum stała się tak ważna, ponieważ za jej sprawą możemy wykonywać pracę u podstaw, co w praktyce oznacza ciągłe zadawanie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania jak: czym w ogóle jest dziedzictwo, co stanowi wartość przedmiotu w muzeum i jaki sposób czytać obraz? W takiej sytuacji, to nie monolog ani głos jednego wykładowcy stanowi o odpowiedzi, a składa się na nią szereg działań: od poszukiwania dzieła, poprzez jego ekspozycję, aż po wyznaczenie pytania, na które – przy pomocy wystawy, multimediów i warsztatów – przyjdzie nam odpowiedzieć.

W muzeum staramy się rozmawiać o wszystkim. Począwszy od tego jak w ogóle powstało miasto, kto i czym się w nim zajmował, poprzez elementy edukacji z zakresy sztuki, kultury, a kończąc na warsztatach z tematyki etnografii i dziedzin komunikacji.  Lista aktualnych lekcji muzealnych znajduje się w górnej zakładce „DLA ODWIEDZAJĄCYCH”. Wszystkie lekcje realizowane są bezpłatnie w godzinach pracy muzeum, tj.: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Kontakt pod numerem: 77 4373 500.

Do zobaczenia w murach muzeum!

FOTT5261