Piotr Szmitke fot. Marlena Niestrój

Od 9 stycznia do 15 lutego 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Głogówku można zobaczyć wybrane prace Piotra Szmitke - twórcy kierunku w sztuce współczesnej, jakim jest metaweryzm. Piotr Szmitke był artystą interdyscyplinarnym, twórcą i teoretykiem sztuk wizualnych, scenografem, kompozytorem, dramatopisarzem i reżyserem.

Piotr Szmitke urodził się w Katowicach w 1955 roku. Edukację artystyczną rozpoczął pod kierunkiem Henryka Wańka. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów: Włodzimierza Sawulaka, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumiłły. W 1979  podjął pracę nauczyciela malarstwa i rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Dyplom pod kier. prof. Andrzeja Strumiłły otrzymał w 1980 roku. W 1981 roku  w przeddzień ogłoszenia stanu wojennego wyjechał do Francji. Na emigracji spędził niemal 10 kolejnych lat. We Francji odbył kursy kompozytorskie pod kier. Jean-Claude Ferryego, studiował reżyserię teatralną i prowadził kursy przygotowawcze do Academie des Arts Decoratifs w Strasbourgu. W 1987 roku objął stanowisko dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun Veux le Penil pod Paryżem, pod patronatem Pierre'a Argilet’a. Natomiast w roku 1988 w Paryżu odbyła się I Konferencja Metawerystyczna, w toku której ogłoszony został pierwszy manifest metaweryzmu.

W 1990 roku powrócił do kraju. Od tamtej pory mieszkał i pracował w Katowicach. Zmarł w 2013 roku w Krakowie po ciężkiej chorobie. Piotr Szmitke opracował taką metodę obejścia przymusu jednorodności w sposobie obrazowania świata, by wielowątkowość jego pracy wyznaczała konsekwentną metodę. W myśl metaweryzmu tworzywem artystycznym jest sama historia sztuki, artysta zaś podmiotem, konfigurującym jej opis. W ramach metody metawerystycznej stwarzał on wirtualne osobowości twórcze, w które kolejno się wcielał. Wyznaczając każdej z niej życiorys oraz tło społeczno-kulturowe, wytwarzał dzieła w różnych stylach, w myśl założenia, że dla artysty przedmiot to sposób jego postrzegania. Artysta zrealizował szereg słuchowisk, performensów, realizacji wideo i wystaw (m.in. w Berlinie, Katowicach, Koszycach, Krakowie, Paryżu, Strasbourgu, Warszawie i Wrocławiu). W 2005 roku Opera Śląska w Bytomiu wystawiła jego autorską operę pt. "Muzeum Histeryczne Mme Eurozy". W 2007 roku ukończył pracę nad monumentalnym malowidłem na żelaznej kurtynie Teatru Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku wyreżyserował autorski film średniometrażowy Zbrodnia Ikara.

W 2011 roku, Piotr Szmitke został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużonego dla Kultury Polskiej.

[symple_button url="http://www.metaverism.eu/METAWERYZM.html" color="black" button_target="_blank"]METAWERYZM zobacz więcej[/symple_button]

Wystawa prezentowana w muzeum nosi tytuł "Niekomfortowa rzeczywistość" i realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Paryż.

Piotr Szmitke_plakat_Niekomfortowa_rzeczywistosc