Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne w Głogówku otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa” w ramach programu Edukacja kulturalna 2017.

„Obraz składa się z paru plam, dopiero kolor określa to, co  chcemy wyrazić” – te słowa skreślił Jan Cybis w swoich pamiętnikach, opublikowanych później jako „Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966”. W nawiązaniu do tej myśli powstał projekt „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa”, na którego realizację przeznaczone zostało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki projektowi, gmina Głogówek mogła bardzo aktywnie włączyć się w obchody „Roku Jana Cybisa” w województwie opolskim. Dodatkowo, realizacja zadania wynikała również z potrzeby kontynuacji interdyscyplinarnego projektu, który w sposób aktywny skupiał wszystkie instytucje przedszkolne oraz szkolne gminy Głogówek wokół postaci Jana Cybisa -  malarza, publicysty i nauczyciela akademickiego, urodzonego we Wróblinie obok Głogówka. W gminie od pięciu  lat przeprowadzany jest konkurs plastyczny pamięci artysty, a jego koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku przy czynnym wsparciu dyrektor placówki pani Ewy Leszczyńskiej – Łobos , nauczycieli oraz współpracy z Muzeum Regionalnym w Głogówku.

Projekt „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa” w swoim założeniu miał oprzeć się na tradycji przeprowadzania takiego konkursu i składał się z kilku etapów:

  • lekcji szkolnych i muzealnych poświęconych biografii malarza,
  • szkolnych i przedszkolnych konkursów malarskich,
  • warsztatów poświęconych technice malowania akwarelą,
  • ogólno-gminnego konkursu plastycznego,
  • wystawy prac uczestników konkursu,
  • zapoznania się z malarstwem, rysunkami i pamiątkami po artyście ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  • wycieczki do Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie.

W ramach projektu, uczniowie i przedszkolaki z całej gminy dowiedziały się jak kształtowała się malarska droga Jana Cybisa. Poprzez zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także lekcjach muzealnych poprowadzonych w Muzeum Regionalnym w Głogówku – udało się przybliżyć biografię artysty, który bezsprzecznie wpisał się w kształtowanie polskiego, a przy tym także światowego malarstwa.

W ten sposób, na bazie zdobytej wiedzy, przeprowadzone zostały wewnątrzszkolne i przedszkolne eliminacje do ogólno-gminnego konkursu plastycznego. We wszystkich placówkach oświatowych gminy Głogówek wyłonieni zostali finaliści, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych technice malowania akwarelą.Warsztaty  te poprowadziła Jolanta Szostak – wieloletnia nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1. Podczas warsztatów powstały prace biorące udział w konkursie gminnym. Jury wyłoniło laureatów w czterech grupach wiekowych:

I grupa - przedszkola

I miejsce – Aurelia Jurkowski – Przedszkole nr 4 w Głogówku

II miejsce – Lena Kałamajska – Przedszkole nr 3 w Głogówku

III miejsce – Kinga Zamojska – Przedszkole w Racławicach Śl., Aniela Kogut – Przedszkole w Racławicach Śl.

II grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Daria Wróbel – SP nr 1 Głogówek, Maja Bielak – SP Racławice Śl.

II miejsce – Mirosław Rachwał – SP Racławice Śl.

III miejsce – Agata Łysak – SP Twardawa

III grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Vanessa Siwy – SP Twardawa, Olga Cuber – SP nr 1 Głogówek, Milena Surowiec – SP nr 1 Głogówek

II miejsce – Emilia Surma – SP Racławice Śl., Katarzyna Horodyńska – SP Racławice Śl.

III miejsce – Katarzyna Bogocz – SP nr 2 Głogówek, Łukasz Dziaduch – SP Szonów, Olivia Gola – SP Biedrzychowice

IV grupa - uczniowie gimnazjów

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Agata Woźniak – PG Racławice Śl., Julia Kontny – PG nr 1 Głogówek

III miejsce – Adrian Rum – PG nr 1 Głogówek

Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbyła się 14 czerwca 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Głogówku, gdzie również eksponowana była wystawa wszystkich prac uczestników konkursu. Nagrody zostały wręczone laureatom konkursu przez burmistrza Andrzeja Kałamarza oraz Przewodniczącego RM Mieczysława Hołówkę.

Wszystkim finalistom i laureatom raz jeszcze gratulujemy, natomiast na wspólnych wycieczkach spotkamy się już we wrześniu.