Sztuka współczesna - zajęcia muzealne

PROWINCJA [duż]EGO FORMATU

Zapraszamy na fotorelację z wybranych zajęć muzealnych nt. sztuki współczesnej, które - przy okazji wystawy współorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Głogówku z Fundacją "Artystyczna Podróż Hestii" - prowadzone były w naszym muzeum w zeszłym miesiącu. Na poniższych zdjęciach można zobaczyć zajęcia z dziećmi prowadzone przez Witka Florczaka i Kingę Markowską.