Międzynarodowa grupa RAR powstała późną jesienią 2003 roku w jednej z ostrawskich piwiarni, jako porozumienie trzech artystów urodzonych na Śląsku.

Roman Nyga

Arne Bernd Rhaue

Romuald Jeziorowski

- realizują od tego momentu wspólne projekty twórcze i wystawy głównie na Śląsku.
Łączy ich podobne pojmowanie sztuki, a dzieli niemal wszystko. Jednak zamiast wdawać się w spory na temat odmienności, ten prowadzony pół żartem, pół serio dialog, uwzględnia płaszczyzny napięć i twórczo wykorzystuje zastane różnice.
W swoim manifeście deklarują, że szukają podobieństw, ale poddają się inspiracji tego, co ich dzieli i jawi się odmiennym. Najważniejsza jest nić dialogu i porozumienia, nie tylko na płaszczyźnie sztuk plastycznych.
Grupa RAR jest laureatem prestiżowej Nagrody Kulturalnej Śląska Dolnej Saksonii 2013.

Zapraszamy 29.06.2017 r., czwartek, godzina 18.00, Muzeum Regionalne w Głogówku