Muzeum Regionalne w Głogówku zaprasza na wystawę ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego:

W MIEŚCIE JEDNEGO TEATRU I JEDNEGO KINA...

Opolskie środowisko plastyczne w 2. połowie XX wieku - szkic do portretu

Wystawa ma za zadanie pokazanie obrazu środowiska artystów plastyków, które powstało na Śląsku Opolskim po drugiej wojnie światowej. Od połowy lat 50. XX w. w Opolu działał oddział, a następnie okręg Związku Polskich Artystów Plastyków, twórczość jego członków regularnie prezentowano na ekspozycjach, plastycy byli też widoczni poza pracowniami i salami wystawowymi, wykonując dekoracje czy projektując wnętrza, a nawet szyldy i wystawy sklepowe.

W Muzeum Regionalnym w Głogówku zaprezentowano twórczości artystów przede wszystkim najstarszego pokolenia (w części już nieżyjących), w niepełnym zakresie pokazani są tu też artyści kolejnej generacji, już urodzeni na Opolszczyźnie, a stanowiący dziś średnie pokolenie opolskich twórców. W salach I piętra wyeksponowano grafiki i rzeźby, na poddaszu zobaczyć można prace malarzy – najliczniejszej grupy pośród plastyków opolskich. W malarstwie wyróżnić można kilka wiodących tendencji: koloryzm w różnych odmianach, figurację reprezentowaną przede wszystkim przez obary Krzysztofa Buckiego i Zenona Henryka Rachfalskiego oraz – stosunkowo nieliczną na Opolszczyźnie – abstrakcję.  Zobaczyć można przede wszystkim prace powstałe w latach 50. – 90. XX w. Wyjątek stanowi kilka obrazów Jerzego Beskiego – jednego z pionierów, tworzących w latach 50. opolskie środowisko –  który z młodzieńczym rozmachem  już w XXI wieku zwrócił się ku abstrakcji.

Wystawa jest wyborem z kolekcji gromadzonej w Muzeum Śląska Opolskiego liczącej obecnie ok. 400 prac twórców tego środowiska i stale rozwijanej. Widzowie zainteresowani historią opolskich artystów w drugie połowie XX wieku  więcej informacji znaleźć mogą w publikacji „Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne w latach 1945-1981” dostępnej on-line na stronie www.muzeum.opole.pl.

  • Wernisaż: 9.09.2016, godzina 18.00, Muzeum Regionalne w Głogówku
  • Kurator: dr Joanna Filipczyk

w mieście jednego teatru i jednego kina..._plakat a3_dobry