Podstawą do kolejnych warsztatów w muzeum stała się wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego „Zmierzch Imperium”, gdzie krok po kroku odkrywać mogliśmy co to znaczy, że człowiek zawsze posiada potrzebę wolności. W każdym momencie, bez względu na to w jakim wieku jesteśmy, obowiązują nas normy złożone z praw i obowiązków. W gąszczu rozmów słuchamy nakazów i podporządkowujemy się zakazom. Okazało się, że każda chwila, gdy drugi człowiek rani nasze uczucia, krępuje ruchy, kradnie naszą własność, bezpodstawnie osądza i odbiera prawo do głosu i niezależnego myślenia – ogranicza naszą wolność. Świat bez wolności porównywaliśmy do ciasnej i ciemnej jaskini, do której nie dochodzi światło. Oglądaliśmy zdjęcia wykonane przez samego mistrza reportażu - Ryszarda Kapuścińskiego i zadawaliśmy pytania ludziom na nich pokazanym: „czy czujesz się wolnym człowiekiem?”. Farbami, emocjami i empatią próbowaliśmy zmienić świat, w którym niektórym ludziom wolność została odebrana.Poprzez kolor dzieliśmy się z bohaterami zdjęć naszym światem, który uważamy za bezpieczny. Uświadomiliśmy sobie, że nie wszyscy ludzie na świecie mogą żyć w pełni swobodnie i tylko nasze pojedyncze otwarcie się na drugiego człowieka, może te wolność przywrócić.

 

 

Wyróżnione: 
nie