W tym roku do ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2017” w kategorii „Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu”, jako jedyny z całego województwa opolskiego zakwalifikowany został głogówecki zamek.

Wśród nominowanych w powyższej kategorii jest 40 innych obiektów z całej Polski. Celem konkursu jest promocja najlepszych w Polsce praktyk skupionych wokół zabytków. Oznacza to, że pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków, na mapie Polski wskazane zostaną miejsca, które są wzorem konserwacji, utrzymania i zagospodarowania.

Nagrody w konkursie przyznawaną są również w innych kategoriach: adaptacji obiektów zabytkowych, architektury przemysłowej i budownictwa inżynieryjnego, właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem oraz architektury i budownictwa drewnianego. W ostatniej z wymienionych kategorii  - w 2015 roku -  wyróżnienie przypadło kościołowi cmentarnemu Świętego Krzyża w Głogówku.

-Wszystkie nominacje, nagrody i wyróżnienia, które przyznawane są obiektom w naszym mieście, świadczą o tym, że kompleksowo dbamy o zabytki i historyczną tkankę miasta. Sam zamek, położony w sercu Głogówka – bez względu na werdykt, stanowi miejsce, z którego wyszła bogata myśl humanistyczna. Chroniąc i zabezpieczając taki obiekt, chcemy na powrót umieścić  go na kulturowej mapie Europy – podkreśla Andrzej Kałamarz, burmistrz miasta.

Wyniki tegorocznego konkursu „Zabytek Zadbany” poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest na całym świecie. Jego ideą w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla krajowego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

zamek w Głogówku zamek w Głogówku