MUZEUM PROwincji ?

MUZEUM PROwincji, czyli najbardziej konsumpcyjna wystawa na świecie

Jeśli jedną z najważniejszych funkcji przedmiotu jest uczłowieczenie, a najważniejszym zadaniem współczesnego muzeum pokazanie historii artefaktu w kontekście nierozerwalnej symbiozy z człowiekiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby świat konsumpcji – tak mocno dziś krytykowany – zamknąć w symbolicznych gablotach muzealnych. Po co? Właśnie po to, aby stworzyć „MUZEUM PROwincji, czyli najbardziej konsumpcyjną wystawę na świecie” i odpowiedzieć na pytanie: czy konsumpcja rzeczywiście prowadzi do dehumanizacji?

Muzeum_Prowincji_fot_Maciek_Pagacz_4_int

 

Posiadanie biletu do teatru jest wyrażeniem chęci uczestnictwa w przedstawieniu. Czy w takim razie posiadanie lub sama chęć posiadania dziesięciu biletów jest już nadmierną konsumpcją?

MUZEUM PROwincji ma za zadanie zgromadzić przedmioty, którymi się otaczamy, artefakty, które naszym zdaniem mają zasadniczy wpływ na to w jaki sposób się zachowujemy, zobrazować to czego chcemy, a co odrzucamy, czego się nauczyliśmy, a z czym kompletnie sobie nie radzimy. Artefakt, który określa człowieka tu i teraz jest najbardziej powszechną formą uczestniczenia w życiu społecznym. Posiadanie danego przedmiotu jednocześnie integruje i wyklucza.

MUZEUM PROwincji właśnie rozpoczyna swoją działalność. Jeszcze do niedawna konstrukcja muzeum jako miejsca stabilnego, bezpiecznego, odizolowanego od świata była pojęciem organizującym myślenie współczesnych o muzeum, które nobilitowało przedmiot – a nie jego rzeczywistą wartość.
Edukacyjna rola muzeum sprowadzała się do konstatacji, iż materiał poza muzeum jest mniej wartościowy, a więc niewart jest zainteresowania.

MUZEUM PROwincji ma zamiar uspołecznić swoje zbiory podczas wystawy zatytułowanej „MUZEUM PROwincji, czyli najbardziej konsumpcyjna wystawa na świecie”, która będzie miała miejsce w Muzeum Regionalnym w Głogówku.

Jak tworzymy kolekcję?

Prosimy Was o przesłanie pięciu zdjęć przedmiotów. Przedmiotów, które są dla Was najważniejsze. Przedmiotów, które pomogły Wam odkryć siebie lub pozwoliły dać odkryć się innym. Czekamy na zdjęcia pięciu artefaktów*.

*artefakty – wszelkie sztucznie wytworzone zachowania, obyczaje, dokumenty, atrybuty, przybory, urządzenia, wzorce, teksty, przedmioty, produkty.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy

Jak wysłać?

Na adres: muzeum@prowincja.art.pl
Tytuł maila: MUZEUM PROwincji
Zdjęcia prosimy podpisać swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.

Zdjęcia nie powinny przekraczać 4 mgb, format jpg. Rozdzielczość nie ma znaczenia.

Co się dzieje z wysłanymi zdjęciami?

Organizatorzy i organizatorki dokonują selekcji nadesłanych prac, kontaktują się z wybranymi osobami w celu ustalenia szczegółów dotyczących ekspozycji zdjęć.

Organizatorzy i organizatorki

PROwincjaMuzeum Regionalne w Głogówku


Ostatnie artykuły:

Popularne artykuły:

Right Menu Icon