Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa

Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne w Głogówku otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa” w ramach programu Edukacja kulturalna 2017. 

„Obraz składa się z paru plam, dopiero kolor określa to, co  chcemy wyrazić” – te słowa skreślił Jan Cybis w swoich pamiętnikach, opublikowanych później jako „Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966”. W nawiązaniu do tej myśli powstał projekt „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa”, na którego realizację przeznaczone zostało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki projektowi, gmina Głogówek mogła bardzo aktywnie włączyć się w obchody „Roku Jana Cybisa” w województwie opolskim. Dodatkowo, realizacja zadania wynikała również z potrzeby kontynuacji interdyscyplinarnego projektu, który w sposób aktywny skupiał wszystkie instytucje przedszkolne oraz szkolne gminy Głogówek wokół postaci Jana Cybisa ­ malarza, publicysty i nauczyciela akademickiego urodzonego we Wróblinie obok Głogówka. Również tutaj, od pięciu przeprowadzany jest konkurs plastyczny pamięci artysty, a jego koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku przy czynnym wsparciu dyrektor placówki pani Ewy Leszczyńskiej – Łobos , nauczycieli oraz współpracy z Muzeum Regionalnym w Głogówku.

Projekt „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa” w swoim założeniu miał oprzeć się na tradycji przeprowadzania takiego konkursu i składał się z kilku etapów:

  • lekcji szkolnych i muzealnych poświęconych biografii malarza,
  • szkolnych i przedszkolnych konkursów malarskich,
  • warsztatów poświęconych technice malowania akwarelą,
  • ogólno-gminnego konkursu plastycznego,
  • wystawy prac uczestników konkursu,
  • zapoznania się z malarstwem, rysunkami i pamiątkami po artyście ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego,
  • wycieczki do Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie.

W ramach projektu, uczniowie i przedszkolaki z całej gminy dowiedziały się jak kształtowała się malarska droga Jana Cybisa. Poprzez zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także lekcjach muzealnych poprowadzonych w Muzeum Regionalnym w Głogówku – udało się przybliżyć biografię artysty, który bezsprzecznie wpisał się w kształtowanie polskiego, a przy tym także światowego malarstwa.

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

W ten sposób, na bazie zdobytej wiedzy, przeprowadzone zostały wewnątrzszkolne i przedszkolne eliminacje do ogólno-gminnego konkursu plastycznego. We wszystkich placówkach oświatowych gminy Głogówek wyłonieni zostali finaliści, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych technice malowania akwarelą. Zajęcia te poprowadziła Jolanta Szostak – wieloletnia nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1.

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Podczas warsztatów powstały prace biorące udział w konkursie gminnym. Jury wyłoniło laureatów w czterech grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

I miejsce – Aurelia Jurkowski – Przedszkole nr 4 w Głogówku

II miejsce – Lena Kałamajska – Przedszkole nr 3 w Głogówku

III miejsce – Kinga Zamojska – Przedszkole w Racławicach Śl., Aniela Kogut – Przedszkole w Racławicach Śl.

II grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Daria Wróbel – SP nr 1 Głogówek, Maja Bielak – SP Racławice Śl.

II miejsce – Mirosław Rachwał – SP Racławice Śl.

III miejsce – Agata Łysak – SP Twardawa

III grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Vanessa Siwy – SP Twardawa, Olga Cuber – SP nr 1 Głogówek, Milena Surowiec – SP nr 1 Głogówek

II miejsce – Emilia Surma – SP Racławice Śl., Katarzyna Horodyńska – SP Racławice Śl.

III miejsce – Katarzyna Bogocz – SP nr 2 Głogówek, Łukasz Dziaduch – SP Szonów, Olivia Gola – SP Biedrzychowice

IV grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Agata Woźniak – PG Racławice Śl., Julia Kontny – PG nr 1 Głogówek

III miejsce – Adrian Rum – PG nr 1 Głogówek

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Fot. Maciek Pagacz

Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbyła się 14 czerwca 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Głogówku, gdzie również eksponowana była wystawa wszystkich prac uczestników konkursu. Nagrody zostały wręczone laureatom konkursu przez burmistrza Andrzeja Kałamarza oraz Przewodniczącego RM Mieczysława Hołówkę.


Ostatnie artykuły:

Popularne artykuły: