WTOREK▪29.08.2017▪godz.18.00▪Muzeum Regionalne w Głogówku▪POLYPHONIE. Inspiracje muzyczne w twórczości Petera Reinholda – wernisaż wystawy

POLYPHONIE. Inspiracje muzyczne w twórczości Petera Reinholda (1922-2004)

Malarskie i graficzne prace Petera Reinholda prezentowane na wystawie, składają się na wielobarwną, metaforyczną drogę artysty, która poprzez współdziałanie różnych form zamyka się w całość: niezależności, a tym samym równorzędności koloru i dźwięku. Tytuł „Polyphonie” jest jedocześnie malarskim  nawiązaniem do muzycznej spuścizny Głogówka i przypadającego na ten rok dwudziestego piątego jubileuszu Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena. Dlatego z ponad dwóch tysięcy prac malarza wybrane zostały te, które w swoim temacie odwołują się do szeroko pojętej materii dźwiękowej. Wśród nich znalazły się drzeworyty z lat ’70. przedstawiające sylwetki kompozytorów, miedzy innymi takich jak: Chopin, Schönberg, Dessau, Szostakowicz czy Mahler. Inspiracje muzyczne w twórczości Petera Reinholda stanowią także jasny komunikat na temat przenikania się w sztuce licznych środków przekazu oraz ciągłości i mnogości nawiązań. Peter Reinhold odnajdując się w tych emocjonalnych splotach rysuje między innymi portret Karola Szymanowskiego, kompozytora, który siły sprawczej szukał w modernistycznej poezji. Takie scalanie zdaje się w sztuce nie mieć końca.


Ostatnie artykuły:

Popularne artykuły:

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena