Artyści

22. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Aleksander Kruczek

Aleksander Kruczek

Absolwent wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Jana Ballarina. Ukończył z wyróżnieniem Państwowe Policealne Studium Wokalno-Baletowe przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Przez sześć lat współpracował z Teatrem Muzycznym w Gliwicach wykonując zarówno partie chóralne jak i solowe (wokalne i taneczne) w takich spektaklach jak „Orfeusz w Piekle”, „Carmen”, „Noc w Wenecji”, „Hrabina Marica”, „Wesoła wdówka”, „Księżniczka czardasza”, „Zemsta nietoperza”, „High School Musical...
Campagnuollo Barock Ancamble

Campagnuollo Barock Ancamble

Znany czeski zespół o barwnym składzie, łączącym smyczki instrumentami dętymi drewnianymi, tworzą wybitni muzycy Moraw i Śląska, na co dzień związani z orkiestrami miast Odra, Ostrawa i Opava . Na szczególną uwagę zasługuje kopia pięknego barokowego instrumentu, pozytywu organowego. Jego użycie umożliwia granie muzyki organowej także w tych miejscach, gdzie nie ma organów.
Damian Chróściński

Damian Chróściński

Urodzony w 1984 roku w Miliczu. W 2012 r. ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego Danuty Paziuk-Zipser. Nauki śpiewu pobierał również u Marii Czechowskiej-Królickiej, Katrzyny Jagiełło, Kazimierza Myrlaka. Uczestniczył w kursach wokalnych oraz interpretacyjnych pod kierunkiem Christiana Elssnera, Esther de Bros, Zbigniewa Krzywickiego. Brał udział w nagraniach dzieł Mikołaja Zieleńskiego w Krakowie pod dyr. Stanisława Gałońskiego. W 2011 i 2012 brał udział w Opernfestspie...
Elizaveta Ivanova

Elizaveta Ivanova

Urodziła się w Moskwie w dniu 28.11.1986r. Zaczęła naukę gry na fortepianie w wieku czterech lat w Szkole Muzycznej Jakowa w Fliera w Moskwie pod kierunkiem Niny Dolenko. Jest Absolwentką Akademickiej Szkoły Muzycznej Moskiewskiego Konserwatorium Czajkowskiego (klasa Andreya Dzhangvaladze i Olgi Mechetina) oraz Akademii Moskiewskiego Konserwatorium Czajkowskiego (klasa Olgi Mechetina, dyplom z wyróżnieniem). Jest laureatką wielu konkursów dla dzieci i młodzieży i festiwalach, takich jak: „Steinw...
Grażyna Griner

Grażyna Griner

Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Klasę fortepianu ukończyła u prof. W. Szlachty. Od 1976 była zatrudniona w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu. W latach 1982 - 2001 pracowała w Operetce Śląskiej w Gliwicach, a następnie w Teatrze Muzycznym współuczestnicząc w przygotowaniach i realizacjach przedstawień. W licznych koncertach towarzyszyła na scenie między innymi Wandzie Polańskiej i Stanisławowi Ptakowi. Obecnie pełni funkcję konsultanta wok...
Justyna Kopiszka

Justyna Kopiszka

Ur. w Częstochowie. Związana ze Stowarzyszeniem Mozart 2003 od początku jego powstania, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz solistki stowarzyszenia. Uczestniczy w wielu projektach artystycznych zarówno oratoryjnych, operowych, jak i jazzowych. Jej ostatnie osiągnięcia to realizacja jednej z pierwszoplanowych ról w operze „Rinaldo” G.F. Haendla wystawionej w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. W roku 2011 zadebiutowała rolą Serwitorki na scenie Opery Śląskiej w spekt...
Krios Quartet

Krios Quartet

Kwartet narodził się z wielkiej miłości do muzyki kameralnej czterech młodych osób. Tworzą go instrumentaliści, którzy w swoim dorobku artystycznym uczestniczyli w wielu koncertach kameralnych w kraju i zagranicą. Swoje umiejętności doskonalili pod okiem wybitnych pedagogów m.in.: Tadeusza Gadziny, Arkadiusza Kubicy, Marii Szwajger- Kułakowskiej, Tomasza Strahla. Warsztat wykonawczy potwierdziły liczne nagrody na międzynarodowych i krajowych konkursach kameralnych i solowych takich jak: II nagroda...
Kwartet smyczkowy ALTRA VOLTA

Kwartet smyczkowy ALTRA VOLTA

Kwartet powstał w 1998 r. W skład zespołu wchodzą absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach – Leszek Sojka – pierwsze skrzypce, Jacek Dzwonowski drugie skrzypce, Aleksandra Marko-Lech – altówka i Michał Lech – wiolonczela. Poszczególni członkowie kwartetu podnosili swoje kwalifikacje artystyczne uczestnicząc w kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, pracując pod kierunkiem znakomitych. Kwartet regularnie koncertuje w kraju (głównie na Górnym i Dolnym Śląsku), wielokrotnie występował również za gr...
Łukasz Mikołajczyk

Łukasz Mikołajczyk

Urodzony w 1993 roku w Siemianowicach Śląskich. Jest absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu dr Anny Góreckiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo. Swoje umiejętności rozwijał uczestnicząc w seminariach, warsztatach i kursach pod kierunkiem takich wybitnych pedagogów, jak: prof. Andrzej Jasiński, prof. Waldemar Andrzejewski, prof. Anna Ma...
Michał Duźniak

Michał Duźniak

Urodzony w Wodzisławiu Śląskim, Michał Duźniak gry na organach uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. W 2013 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. Kontynuuje naukę w macierzystej uczelni jako słuchacz studium doktoranckiego. Brał udział w kursach mistrzowskich m. in. prof. Wolfganga Seifena, prof. Brunona Oberhammer...
Michał Kryworuczko

Michał Kryworuczko

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w PSM w Bytomiu, w klasie prof. Marii Serafin. Od 2002 do 2008 był uczniem prof. Zbigniewa Raubo w OSM w Katowicach. Za osiągnięcia artystyczne trzykrotnie został stypendystą Prezydenta Miasta Bytomia. Obecnie w Royal Academy of Music w Londynie. Uczestniczył również w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: A. Jasińskiego , J. Soriano, T. Ungara, D. Joffe, K. H. Kammerlinga oraz Ch. Eltona. Występował z powodzeniem w licznych konkursach i festiwalach...
Michał Kubarski

Michał Kubarski

Student w klasie akordeonu prof. AM Marka Andryska. Od najmłodszych lat występuje zarówno w programie solowym jak i w zespołach o różnym składzie instrumentalnym. Zdobywał laury na konkursach ogólnopolskich jak i podczas festiwali międzynarodowych. W swoim dorobku artystycznym Michał może pochwalić się takimi osiągnięciami jak: I miejsce - Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy „Coup Jeneusse” w Bratysławie (2003, Słowacja); V miejsce - Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (2006, Ni...
Mirella Malorny

Mirella Malorny

Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały oraz w klasie kameralistyki prof. Reginy Strokosz – Michalak (2008 r.). Laureatka konkursów pianistycznych m. in. w Żaganiu (wyróżnienie – 1997 r. , III nagroda – 1998 r.) i Bielsku – Białej (wyróżnienie – 1998 r.). W 2002 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów RP. Jeszcze podczas studiów zainteresowała się muzyką kameralną i tej pasji jest wierna do dzisiaj. Współpracując z wieloma instrumentalistami...
Patrycy Hauke

Patrycy Hauke

Jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Swoje umiejętności wokalne doskonalił na kursach mistrzowskich prof. Christiana Elsnera, Ryszarda Karczykowskiego, Kałudiego Kałudowa. Obecnie rozwija swój talent pod kierunkiem Dariusza Grabowskiego. Współpracuje z Opera Śląską, Gliwickim Teatrem Muzycznym, Teatrem Muzycznym „Operetka” w Warszawie oraz Filharmonią Zabrzańską i Kaliską, Zamojską Orkiestrą Symfoniczną, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i zespołem Symfonia Baltic...
Peter Toth

Peter Toth

Pianista urodził się w mieście Bekescsaba w 1983 roku. Naukę muzyki rozpoczął stosunkowo późno, w wieku 11 lat. Już wkrótce zdobył Pierwszą Nagrodę na międzynarodowym konkursie młodych pianistów w niemieckim mieście Wittenberg (1997). Po tym został przyjęty do klasy przygotowawczej dla szczególnie utalentowanych dzieci Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, a rok później wyróżniony nagrodą „Sari Biro Memorial Award”. Pianista kontynuował studia magisterskie w Akademii Muzycznej (później...
Tomasz Soczek

Tomasz Soczek

Studiuje w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i dra hab. Witolda Zabornego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat II nagrody oraz nagrody specjalnej w III Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Alexandra Goedicke w Moskwie, II nagrody (I nie przyznano) w III Międzynarodowym Konkursie im. Jana Kucharskiego w Łodzi oraz I nagrody na I Międzyuczelnianym Konkursie na Organach w Stylu Północnoniemieckiego i Francuskiego Baroku w Katowicach. W roku akademickim 2013/14 został stypendystą Ministra...

21. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Alina Urbańczyk - Mróz

Alina Urbańczyk - Mróz

Ur. w 1963 r. w Bytomiu. Od dziecka zafascynowana operą, śpiewem i tańcem, po ukończeniu Szkoły Muzycznej w Chorzowie u Teresy Markiewicz, wstąpiła do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, gdzie 10 lat była solistką baletu i zespołu wokalnego. W wieku 28 lat rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej w Katowicach u prof. Michaliny Growiec, które ukończyła z wyróżnieniem. Poświęciła się niemal wyłącznie działalności koncertowej. Występuje z recitalami solowymi w całej Polsce, a także Niemczech wykonując repertu...
Andrzej Gębski

Andrzej Gębski

Skrzypek – solista, kameralista, pedagog; naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia. Studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując w 1997 r. dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności artysta doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kameralistyka). Jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II Międzynarodowego...
Andrzej Wróbel

Andrzej Wróbel

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1972 roku. Od tego roku jest zatrudniony w Uczelni jako pracownik dydaktyczny. Jego działalność artystyczna zaczęła się jeszcze przed ukończeniem studiów. W latach 1966–86 pracował w Zespole Kameralistów Filharmonii Narodowej pod kierunkiem K. Teutscha. W 1972 roku założył, razem z J. Tawroszewiczem, kwartet smyczkowy – „Kwartet Polski”. Z kwartetem tym otrzymał nagrody na konkursach: Colmar – I nagroda, Belgrad – II nagroda, Monachium – I...
Arkadiusz Bialic

Arkadiusz Bialic

Jeden z czołowych polskich organistów, urodził się w 1976 roku w Krakowie. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. J. Serafina uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz w Hochschule für Musik we Freiburgu (Niemcy) w klasie organów prof. Z. Száthmary’ego. W 2003 roku ukończył podyplomowe studia solistyczne pod kierunkiem prof. Daniela Rotha w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem uzyskując dyplom Konzertexammen. Brał również udział w ku...
Iwona i Marcelina Pyrkosz

Iwona i Marcelina Pyrkosz

Absolwent ki Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie gry na fortepianie w klasie prof. J. Stompla oraz teorii muzyki. Od najmłodszych lat obok gry solowej praktykują tak że formę muzyki kameralnej, występując w duecie fortepianowym. Ich repertuar obejmuje utwory rożnych epok na 4 ręce, jak i na 2 fortepiany – za równo oryginalne, jak i opracowania. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliły na kursach pianistycznych, pracując m.in. z prof. J. Stomplem, prof. J. Sterczyńskim, prof. A. Orłowieckim,...
Konstanty Andrzej Kulka

Konstanty Andrzej Kulka

Jest zaliczany do grona najwybitniejszych skrzypków swojego pokolenia. Urodzony w Gdańsku w 1947 roku, naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku lat ośmiu u Stefana Hermana i kontynuował u tego samego pedagoga w Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Już jako 17-letni student uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, jednak drogę do sławy otworzył mu Międzynarodowy Konkurs w Monachium, gdzie zdobył I nagrodę. Od tego ...
MAES – TRIO

MAES – TRIO

Marzena Mikuła-Drabek Pianistka, kompozytorka, kierownik muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu, autorka instrumentacji utworów wykonywanych przez zespół, laureatka Złotej Maski za interesujące  aranżacje bal- lad Bułata Okudżawy. Jacek Gros Pierwszy skrzypek i solista orkiestry Teatru Rozrywki w Chorzowie, m.in. odtwórca tytułowej postaci w „Skrzypku na dachu”. W swoim dorobku artystycznym posiada kilka nagrań płytowych, m.in. „Ordonka”. Dariusz Kasperek Klarnecista – współpracuje m.in. z Fi...
Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena