O Festiwalu

TRADYCJE MUZYCZNE GŁOGÓWKA

tradycje_muzyczne_glogowkaTradycje muzyczne Głogówka sięgają czasów średniowiecza, kiedy w głogóweckim klasztorze mieszkał i tworzył autor najstarszych zapisów nutowych z wielogłosową ewangelią o Marii i Marcie – „hoc et pulchrum evangelium”, Nicolaus von Cosel – czyli Mikołaj z Koźla. Przez następne stulecia związani z tą miejscowością byli Bartłomiej Pękiel, Georg Brikner, Johannes Sedlatzek, Gerhard Strecke, czy Carl Zuschneid. Jednak najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Głogówku, był pobyt niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena. Była to jedyna wizyta mistrza na Śląsku. Historia tego wydarzenia jest tym bardziej niezwykła, że w krótkim czasie od momentu wyjazdu Beethovena z Głogówka, zrodziło się wielkie dzieło światowej muzyki zadedykowane głogóweckiemu hrabiemu.

Jednak zanim zrozumiemy okoliczności przyjazdu wielkiego geniusza do Głogówka musimy cofnąć się w czasie do Wiednia – stolicy kulturalnej Europy przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie młody kompozytor trafił w celu pogłębiania nauki.

DLACZEGO FESTIWAL BEETHOVENA?

dlaczego_festival_beethovenaPierwsze lata pobytu Beethovena w Wiedniu, z polecenia hr. Waldsteina, zaowocowały licznymi kontaktami towarzyskimi. Studia, które kompozytor pobierał u największych mistrzów, pozwoliły pogłębiać naukę komponowania. Znajomość z Haydnem zaowocowała wprowadzeniem Beethovena do pałacu księcia Karola Lichnowskiego, przez co stał się uczniem, a później również przyjacielem Wofganga Amadeusza Mozarta. Wydarzenie to zapoczątkowało zażyłe stosunki rodziny książęcej z kompozytorem.

W 1806 roku Beethoven przybył na Śląsk na zaproszenie księcia, do posiadłości w Grätz (Hradec nad Moravicą) i Troppau (Opawa). Pobyt ten odnotowany został przez wszystkich biografów genialnego twórcy. Zapisał się on także na kartach historii pobliskiego Głogówka.

Do tego niewielkiego miasteczka przyjechał bowiem Beethoven jesienią 1806 roku. Stało się to za sprawą Franza Joachima Wenzla Oppersdorffa, VIII ordynata rodu władającego na głogóweckim zamku. Kompozytora sprowadził do głogóweckiej rezydencji książę Karol, który uważał Oppersdorffa za równie zapalonego melomana. W zamku działał wtedy znakomity zespół orkiestrowy pod kierunkiem miejscowego dyrygenta, niejakiego Haszka. Doskonałe wykonanie II Symfonii zapoczątkowało bardzo przyjazne kontakty hrabiego z kompozytorem. Podczas pobytu na tutejszym zamku Beethoven sam grał kilkakrotnie. Prowadził także prace nad V Symfonią C-moll Op. 67, którą miał wtedy w szkicach. Gospodarz zamówił za 500 guldenów nową symfonię, którą zadatkował 150 talarami specjalnie udając się do Wiednia. Zachowana korespondencja listowna Oppersdorffa z kompozytorem, utrzymana jest w przyjaznym tonie, mimo, iż trudne warunki materialne zmusiły w międzyczasie Beethovena do odsprzedania zamówionego utworu komuś innemu. W 1808 roku ukończył on jednak IV Symfonię B-dur Op. 60, która powstała podczas pobytu na Śląsku. Tę ostatnią, Beethoven zadedykował właśnie głogóweckiemu hrabiemu po dwóch latach, zamieszczając nazwisko Oppersdorffa na partyturze. Manuskrypt kompozycji znajduje się dzisiaj w posiadaniu ostatniego ordynata rodu mieszkającego w Bad Homburg w Niemczech.

HISTORIA FESTIWALU

historia_festiwaluWydarzenia tych historycznych już czasów upamiętniane są poprzez coroczne organizowanie Śląskiego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszych imprez poświęconych pamięci kompozytora był znany muzykolog, Zbigniew Pawlicki oraz Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” z Warszawy. Znaczący udział w kilkunastoletnich edycjach festiwalu mieli również wieloletni dyrektorzy głogóweckiego Muzeum, Albert Szyndzielorz i Barbara Grzegorczyk, których zaangażowanie w organizację tego wyjątkowego święta w kalendarzu kulturalnym regionu jest nie do przecenienia.

Warto również wspomnieć, że w roku 2006 Głogówek obchodził dwusetną rocznicę pobytu słynnego Wiedeńczyka na zamku Oppersdorffów. Z tej okazji 11 sierpnia wystąpiła w kościele św. Bartłomieja orkiestra Junges Klangforum Mitte Europa, z solistą Tomaszem Tomaszewskim, pod batutą Jana Krzysztofa Pendereckiego. W programie znalazła się IV Symfonia Beethovena, a także Koncert skrzypcowy Pendereckiego oraz Mała uwertura na orkiestrę Władysława Szpilmana.

Menu festiwalowe oferuje co roku muzykę różnorodną. W przeświadczeniu świadomie pełniąc rolę pedagogiczną, przez wszystkie lata wychował bowiem gremium stałych słuchaczy. Od sezonu w 2008 roku, dyrektorem festiwalu jest Jacek Woleński, znany konferansjer, dziennikarz muzyczny, organizator życia muzycznego, stały współpracownik Filharmonii Zabrzańskiej, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Radia Piekary. Na kolejnych zakładkach i podstronach udostępniamy wszystkie najważniejsze materiały dotyczące Śląskiego Festiwalu im. Ludviga van Beethovena; aktualne i archiwalne programy, galerie oraz najważniejsze aktualności dotyczące festiwalu.

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.