Już po raz 27. południe Polski świętować będzie fakt, że na zamku w Głogówku Ludwig van Beethoven tworzył V Symfonię, a goszczącemu go, głogóweckiemu hrabiemu Franciszkowi von Oppersdorff, dedykował IV Symfonię B-dur Op. 60. To jedyne miasto w granicach dzisiejszej Polski, które może pochwalić się uczestnictwem w międzynarodowym rozwoju  muzyki klasycznej. Celebrując te niezwykłą historię, co roku w Głogówku odbywa się Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, o którym jedna z najsłynniejszych dyrygentek polskich Anna Duczmal- Mróz powiedziała: – Mam ciarki na plecach na samą myśl, że w miejscu, w którym gramy, mógł przebywać sam Beethoven. Dla polskich, jak również zagranicznych artystów Festiwal im. Ludwiga van Beethovena stanowi ważne miejsce na trasie koncertowej. – To niewiarygodne, że tworzył tutaj sam Beethoven. Chciałabym zapytać go czy podobało mu się moje wykonanie koncertu skrzypcowego, który także powstał w tym samym roku, w którym kompozytor przebywał w Głogówku. Zastanawiam się, czy może ten utwór również napisał tutaj – opowiadała po swoim występie Agata Szymczewska, której nazwiska nikomu przedstawiać nie trzeba.

Zanim zabrzmi muzyka, spójrzmy jak rozwijać się będzie program 27. Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena wyrażający głębię i przenikliwość, a przy tym wydobywający esencję naszego człowieczeństwa, która według Beethovena wyraża się w tym, aby „czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy”.  Fizycznie Beethovena już z nami nie ma. Jednak był w Głogówku ponad dwieście lat temu i dedykując hrabiemu Oppersdorffowi IV Symfonię B-dur op. 60 raz na zawsze zmienił tradycję tego miasta. Zapytacie dlaczego? Od tego momentu staliśmy się spadkobiercami twórczości kompozytora, o którym zwykło się mówić, że „nie mieści się w granicach uporządkowanych reguł”. 

Programacja tegorocznej, 27. edycji Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena zaprojektowana została w sposób taki, aby zachowała strukturę muzyczną opartą na twórczości patrona festiwalu, tj. muzyce symfonicznej, smyczkowej i fortepianowej. Przewidujemy, że tegoroczny program Festiwalu, oparty na bogatym gruncie muzyki polskiej takich kompozytorów jak Stanisława Moniuszko, Zygmunt Nosowski, Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin a także Krzysztof Komeda i Henryk Wieniawski w korespondencji z dziedzictwem europejskim wpisze się w przejrzysty obraz wybranych zagadnień artystycznych tego, co stanowi o wartości muzyki w kraju i w Europie w XIX i XX wieku. Dzięki temu, Festiwal będzie wyjątkową okazją, aby w bogaty, różnorodny, jak również całkowicie nowy sposób, po raz kolejny uczcić pobytu Ludwiga van Beethovena w Głogówku. W ten sposób nawiążemy również do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, której postulaty i wartości zawarł wielki kompozytor wiedeński w Odzie do Radości.

W tym roku Festiwal objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Ministra Jarosława Gowina. Łącznie osiem koncertów festiwalowych odbywać się będzie między 19. a 29. września w najpiękniejszych wnętrzach barokowego kościoła  oraz nowoczesnej sali widowiskowej. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny i nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena stanowi jeden z najbardziej wartościowych projektów muzycznych na Górnym Śląsku i upamiętnia jedyne miejsce na mapie Polski, w którym Ludwig van Beethoven mieszkał przez kilka miesięcy i komponował. Tradycje muzyczne Głogówka sięgają czasów średniowiecza, kiedy w głogóweckim klasztorze mieszkał i tworzył autor najstarszych zapisów nutowych z wielogłosową ewangelią o Marii i Marcie - „hoc et pulchrum evangelium", Nicolaus von Cosel - czyli Mikołaj z Koźla. Przez następne stulecia związani z tą miejscowością byli Bartłomiej Pękiel, Georg Brikner, Johannes Sedlatzek, Gerhard Strecke, czy Carl Zuschneid. Jednak najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Głogówku, był pobyt kompozytora Ludwiga van Beethovena. Była to jedyna wizyta mistrza na Śląsku. Historia tego wydarzenia jest tym bardziej niezwykła, że w krótkim czasie od momentu wyjazdu Beethovena z Głogówka, zrodziło się wielkie dzieło światowej muzyki zadedykowane głogóweckiemu hrabiemu.

Festiwal realizowany jest poza największymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, jednak od wielu lat cieszy się wsparciem i uznaniem międzynarodowych środowisk muzycznych, takich jak: American Paderewski Piano Competition w Los Angeles, Deutscher Klavierwettbewerb, Polnischer Musik w Hamburgu, Chopin Festival w Nohant. Od wielu lat w Głogówku gościli i goszczą z koncertami najwybitniejsi muzycy z Polski i z zagranicy, m.in. Kaja Danczowska, Piotr Paleczny, Julian Gembalski, Konstanty Kulka, Beata Bilińska, Urszula Kryger, Jadwiga Rappe, Rafał Łuszczewski, Helene Tysman, Peter Toth, Tomasz Tomaszewski, Eugene Indjic. W 2006 roku, z okazji dwusetnej rocznicy pobytu Beethovena u Oppersdorffa, w kościele pw. św. Bartłomieja w Głogówku wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Junges Klangforum Mitte Europa pod batutą Jana Krzysztofa Pendereckiego.

Głogówek jest miastem historycznym, z ponad dwudziestohektarowym parkiem krajobrazowym przylegającym do ścisłego centrum. Walory miasta podkreśla przede wszystkim bogaty zespół zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, jak śródrynkowe kościoły pw. św. Bartłomieja (1357r.) z kaplicą mauzoleum Oppersdorffów (m.in. nagrobek autorstwa Gregora Hahna i Sebastiana Sali) – oraz kompleks kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów (kaplica św. Antoniego, Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej, kaplica Grobu Pańskiego). A także XVI-wieczny zamek (XVI w.) i średniowieczna Wieża Basztowa z przylegającym budynkiem szesnastowiecznego więzienia.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Informację na temat festiwalu można uzyskać pod numerem 774373500 lub 792649025.

Zapraszamy!