Pierwsze lata pobytu Beethovena w Wiedniu, z polecenia hr. Waldsteina, zaowocowały licznymi kontaktami towarzyskimi. Studia, które kompozytor pobierał u największych mistrzów, pozwoliły pogłębiać naukę komponowania. Znajomość z Haydnem zaowocowała wprowadzeniem Beethovena do pałacu księcia Karola Lichnowskiego, przez co stał się uczniem, a później również przyjacielem Wofganga Amadeusza Mozarta. Wydarzenie to zapoczątkowało zażyłe stosunki rodziny książęcej z kompozytorem.

W 1806 roku Beethoven przybył na Śląsk na zaproszenie księcia, do posiadłości w Grätz (Hradec nad Moravicą) i Troppau (Opawa). Pobyt ten odnotowany został przez wszystkich biografów genialnego twórcy. Zapisał się on także na kartach historii pobliskiego Głogówka.

Do tego niewielkiego miasteczka przyjechał bowiem Beethoven jesienią 1806 roku. Stało się to za sprawą Franza Joachima Wenzla Oppersdorffa, VIII ordynata rodu władającego na głogóweckim zamku. Kompozytora sprowadził do głogóweckiej rezydencji książę Karol, który uważał Oppersdorffa za równie zapalonego melomana. W zamku działał wtedy znakomity zespół orkiestrowy pod kierunkiem miejscowego dyrygenta, niejakiego Haszka. Doskonałe wykonanie II Symfonii zapoczątkowało bardzo przyjazne kontakty hrabiego z kompozytorem. Podczas pobytu na tutejszym zamku Beethoven sam grał kilkakrotnie. Prowadził także prace nad V Symfonią C-moll Op. 67, którą miał wtedy w szkicach. Gospodarz zamówił za 500 guldenów nową symfonię, którą zadatkował 150 talarami specjalnie udając się do Wiednia. Zachowana korespondencja listowna Oppersdorffa z kompozytorem, utrzymana jest w przyjaznym tonie, mimo, iż trudne warunki materialne zmusiły w międzyczasie Beethovena do odsprzedania zamówionego utworu komuś innemu. W 1808 roku ukończył on jednak IV Symfonię B-dur Op. 60, która powstała podczas pobytu na Śląsku. Tę ostatnią, Beethoven zadedykował właśnie głogóweckiemu hrabiemu po dwóch latach, zamieszczając nazwisko Oppersdorffa na partyturze. Manuskrypt kompozycji znajduje się dzisiaj w posiadaniu ostatniego ordynata rodu mieszkającego w Bad Homburg w Niemczech.