Tradycje muzyczne Głogówka sięgają czasów średniowiecza, kiedy w głogóweckim klasztorze mieszkał i tworzył autor najstarszych zapisów nutowych z wielogłosową ewangelią o Marii i Marcie - „hoc et pulchrum evangelium", Nicolaus von Cosel - czyli Mikołaj z Koźla. Przez następne stulecia związani z tą miejscowością byli Bartłomiej Pękiel, Georg Brikner, Johannes Sedlatzek, Gerhard Strecke, czy Carl Zuschneid. Jednak najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Głogówku, był pobyt niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena. Była to jedyna wizyta mistrza na Śląsku. Historia tego wydarzenia jest tym bardziej niezwykła, że w krótkim czasie od momentu wyjazdu Beethovena z Głogówka, zrodziło się wielkie dzieło światowej muzyki zadedykowane głogóweckiemu hrabiemu.

Jednak zanim zrozumiemy okoliczności przyjazdu wielkiego geniusza do Głogówka musimy cofnąć się w czasie do Wiednia – stolicy kulturalnej Europy przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie młody kompozytor trafił w celu pogłębiania nauki.lu im. Ludviga van Beethovena; aktualne i archiwalne programy, galerie oraz najważniejsze aktualności dotyczące festiwalu.