WOJCIECH FUDAŁA – wiolonczela

MICHAŁ ROT – fortepian

W programie:

Ludwig van Beethoven

  • Sonata A dur na wiolonczelę i fortepian op.69
  • Sonata C dur na wiolonczelę i fortepian op.102

Fryderyk Chopin   

  • Sonata g moll op. 65
  • Grand Duo Concertant  sur des themes de Robert le Diable.

 

Duet Wojciecha Fudali i Michała Rota po

wstał w 2016 roku i od tego czasu prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i zagranicą. Artyści są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Na co dzień związani są z Akademią Muzyczną w Łodzi gdzie wykładają na stanowisku adiunkta. Zespół występował w znaczących salach koncertowych takich jak Sala kameralna NOSPR-u, Sala Czerwona Narodowego Forum Muzyki, ECMKP w Lusławicach, Cercle Gaulois Royale w Brukseli oraz na festiwalach: Dni Muzyki Mendelssohna w Krakowie, Dni Muzyki Wajnberga, Opus Magnum, Przemyska Jesień Muzyczna, Śląskie Lato Muzyczne i wiele innych. W 2019 roku duet otrzymał Stypendium na rzecz upowszechniania kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu wykonał w wielu miejscach Polski koncerty promujące twórczość Mieczysława Wajnberga. Zwieńczeniem przedsięwzięcia było wydanie debiutanckiej płyty zespołu Mieczysław Wajnberg. Sonatas for cello and piano, DUX 1545; krążek w 2020 roku otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Fryderyki w kategorii: Album roku. Muzyka kameralna.

 

WOJCIECH FUDALA

Urodzony w 1988 roku w rodzinie o długich artystycznych tradycjach. Wieloletni student prof. Pawła Głombika, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jako stypendysta Rządu Belgii ukończył z najwyższym wyróżnieniem Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli w klasie wiolonczeli prof. Jeroen’a Reuling’a. W ramach programu Young Artist in Residence kształcił się w elitarnym instytucie Chapelle Musicale Reine Elisabeth pod kierunkiem Gary’ego Hoffman’a.    

Prowadzi bogatą działalność artystyczną, koncertując z polskimi oraz zagranicznymi orkiestrami (m.in. Polska Filharmonia Bałtycka, Brussels Chamber Orchestra, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Orchestre Royale Philharmonique de Liege, Przemyska Orkiestra Kameralna), współpracując z takimi dyrygentami, jak Augustin Dumay, Eiji Oue, Łukasz Borowicz, Christian Arming, Michael Guttman, Wojciech Rodek, Massimiliano Caldi. Jest regularnie zapraszany na festiwale muzyczne w całej Europie. Dokonał nagrań płytowych dla wytórni Chandos, Cd Accord, DUX, Acte Prealable, ZigZag Territoires.

Istotną rolę w jego działalności artystycznej odgrywa kameralistyka. Występował z takimi artystami, jak Christoph Schiller, Gary Hoffman, Giovanni Sollima, Francois Guye, Maria Szwajger-Kułakowska, Priya Mitchel, Piotr Tarcholik, Lorenzo Gatto, Szymon Marciniak, Mateusz Borowiak, Eldar Nebolsin. Od roku 2017 tworzy duet z pianistą Michałem Rotem. Artyści mają na koncie sukcesy koncertowe w kraju i za granicą. Ich debiutancki album (DUX) CD Mieczysław Wajnberg: Sonatas for Cello and Piano zdobył nominację do nagrody Fryderyk. Jest to pierwsze polskie nagranie tych utworów. Wojciech Fudala jest członkiem i założycielem zespołu Polish Cello Quartet. Zespół ten prowadzi dynamiczną działalność artystyczną, występując w ważnych ośrodkach muzycznych na całym świecie. Nagranie kwartetu Grażyny Bacewicz zrealizowane przez PCQ dla wytwórni Chandos otrzymało nagrodę Fryderyk za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej w 2020 roku.

Za swoje osiągnięcia był nagradzany przez polskie i zagraniczne instytucje artystyczne: Nagroda Ministra Kultury dla wybitnego młodego artysty, Nagroda Prezydenta Miasta Katowice, Nagroda fundacji Mecenagora, Nagroda im. Ingeborg Koberle, stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Od 2014 roku jest solistą grupy wiolonczel w Orkiestrze Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Od 2018 roku prowadzi klasę wiolonczeli w AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Gra na francuskim instrumencie zbudowanym przez Jules Merciolle w 1933 roku. Instrument ten został mu powierzony dzięki wsparciu NFM we Wrocławiu.

 

MICHAŁ ROT

Absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 2012 roku w klasie fortepianu Prof. Cezarego Saneckiego.  Ponadto doskonalił swoje umiejętności w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, klasa fortepianu  Prof. Andrzeja Ratusińskiego oraz Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Mannheim, klasa kameralistyki Prof. Michaela Flaksmana i Prof. Jeleny Očić.

Artysta jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Najważniejszymi osiągnięciami są: Wyróżnienie na Konkursie Chopinowskim im. Wł. Kędry w Łodzi, II miejsce oraz Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie współczesnego utworu polskiego na XVII Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Łodzi, Nagroda dla najlepszego pianisty na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Pörtschach oraz IV Nagroda oraz Nagroda specjalna na IV Międzynarodowym Konkursie Duetów im. R. Straussa w Sofii. Duży wpływ na rozwój artystyczny pianisty miały spotkania z wielkimi indywidualnościami świata muzycznego. Pracował pod okiem: Paula Badury – Skody, Andrzeja Jasińskiego, Elzy Kolodin, Dang Thai – Sona, Jonathana Zaka, Jose Gallardo, Eduardo Huberta, Petera Eflera, Paula Guldy, Victora Chestopala i wielu innych.

Michał Rot prowadzi ożywioną działalność koncertową  w kraju i zagranicą. Występował na wielu festiwalach muzycznych takich jak: Ascoli Piceno Festival, Gaude Mater, Dni muzyki Karola Szymanowskiego, Heidelberger Kammermusikfestival, Dni Mieczysława Wajnberga NOSPR, Prezentacje – Żelazowa Wola, Dni Muzyki Mendelssohna, Łódzkie Schumanniana, Opus Magnum,  Kubinska Hudobna Jesen, Sierpień Talentów, Zamkowe spotkania z operą w Książu, Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Festiwal Pieśni Polskiej, Przemyska Jesień Muzyczna, Festiwal Muzyka na Szczytach.

Artysta wielokrotnie występował w najważniejszych salach koncertowych Polski: Filharmonii Narodowej, Narodowego Forum Muzyki, siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmoniach Opolskiej, Łódzkiej, Częstochowskiej, Kaliskiej, Dolnośląskiej oraz innych ważnych instytucjach kulturalnych m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi. Współpracował z wybitnymi muzykami: Michaelem Flaksmanem, Justusem Grimmem, Agatą Szymczewską, Roberto Traininim, Jerzym Salwarowskim, Jerzym Swobodą, Tomaszem Darochem, Jeleną Očić, Krzysztofem Karpetą, Tomaszem Chmielem, Andrzejem Kosendiakiem, Aleksandrą Szwejkowską – Belicą. Od 2016 roku stale współpracuje z wiolonczelistą Wojciechem Fudalą. Duet prowadzi aktywną działalność koncertową, a także otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie upowszechniania kultury.

Liryka wokalna stanowi obszar fascynacji pianisty. Od 2007 roku tworzy duet kameralny z żoną Joanną Rot (mezzosopran), nad którym kilkuletnią opiekę artystyczną sprawowała wybitna polska śpiewaczka Urszula Kryger. Później artyści kształcili się pod okiem pianisty Ulricha Eisenlohr w Mannheim oraz światowej sławy barytona Olafa Bära w Dreźnie (2010-2014). Równolegle stale współpracuje ze znakomitym polskim barytonem młodego pokolenia Stanisławem Kiernerem oraz innymi uznanymi śpiewakami: Baruchem Finkelsteinem,  Szymonem Komasą, Katarzyną Haras, Bernadettą Grabias, Kariną Skrzeszewską, Anną Lichorowicz, Ziemowitem Wojtczakiem. Pianista dokonał wielu nagrań płytowych m.in. „Winterreise” Fr. Schuberta (DUX) z barytonem Stanisławem Kiernerem ; „Pieśń o ziemi” (Polskie Radio) ze skrzypaczką Aleksandrą Szwejkowską - Belicą; „Reger Duo plays Yagling” (DUX) zawierającą światowe prawykonanie dzieł Victorii Yagling nagrane wraz z wiolonczelistą Krzysztofem Karpetą; a także dwie płyty nominowane do nagrody Fryderyk w roku 2021:  „Paderewski, Koczalski, Szymanowski. Songs” (DUX) wraz z barytonem Stanisławem Kiernerem oraz w 2020:  „Mieczysław Wajnberg. Sonatas for cello and piano” (DUX) zawierającą pierwsze polskie nagranie dzieł wiolonczelowych Mieczysława Wajnberga zrealizowane wraz z Wojciechem Fudalą.

Artysta otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W marcu 2021 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki, pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Nie obowiązują wejściówki. Na koncert prosimy zabrać maseczki. Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Festiwalem można uzyskać pod numerem: 774373500 lub 792649025.

Zapraszamy!