Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne w Głogówku otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Parę plam z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa” w ramach programu Edukacja kulturalna 2017. 

W ramach projektu, uczniowie i przedszkolaki z całej gminy dowiedziały się jak kształtowała się malarska droga Jana Cybisa. Poprzez zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także lekcjach muzealnych poprowadzonych w Muzeum Regionalnym w Głogówku – udało się przybliżyć biografię artysty, który bezsprzecznie wpisał się w kształtowanie polskiego, a przy tym także światowego malarstwa. Lekcje muzealne stanowiły jedną z części  zadania i odbywały się w Muzeum Regionalnym w Głogówku.

Polegały one na:
- przeprowadzeniu lekcji muzealnych na temat postaci Jana Cybisa w Muzeum Regionalnym w Głogówku. Lekcje te dotyczyły warsztatu pracy Jana Cybisa, techniki malowania, budowania kompozycji, w ten sposób uczestnicy lekcji muzealnej nauczyli się z czego składa się obraz, co i w jaki sposób charakteryzuje i odróżnia Jana Cybisa od innych malarzy,
- przedstawieniu i charakterystyce język Jana Cybisa poprzez aktywną analizę jego "Dzienników...", w ten sposób uczestnicy projektu otrzymali praktyczne narzędzia do poznania i wykształcenia języka kultury, który przeważnie rysuje się jako trudny i specjalistyczny, utrwalone zostały pozytywne wzorce mówienia o kulturze i sztuce, nastąpiła eliminacja bariery strachu przed językiem sztuki i kultury, a także oswojenie z takim przekazem (Jan Cybis uznawany był za wybitnego pedagoga, co w kontekście używanego przez niego języka jest bardzo ważne, ponieważ otwiera przed
uczestnikami zadania świat sztuki jako bezpieczny).

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Fot. Muzeum Regionalne w Głogówku

Na bazie zdobytej wiedzy, przeprowadzone zostały wewnątrzszkolne i przedszkolne eliminacje do ogólno-gminnego konkursu plastycznego. We wszystkich placówkach oświatowych gminy Głogówek wyłonieni zostali finaliści, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych technice malowania akwarelą. Zajęcia te poprowadziła Jolanta Szostak – wieloletnia nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1. Poniżej fotorelacja z warsztatów na temat malowania akwarelą:

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Fot. Dalida Kaiser

Podczas warsztatów powstały prace biorące udział w konkursie gminnym.