Peter Reinhold urodził się w 1922 roku w Berlinie. W wieku szesnastu lat rozpoczął naukę w rodzinnym mieście w Wieczorowej Szkole Rzemieślniczej z zakresu malarstwa. W tym czasie chodził także jako wolny słuchacz na wykłady Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. W roku 1942, Peter Reinhold został wysłany na dwuletnią służbę wojskową do miasta Bergen w Norwegii. Wrócił do Berlina z poważnie rozwijającą się gruźlicą. Choroba nie odciągnęła go jednak od planów studiowania i rok po zakończeniu II wojny światowej, Peter rozpoczyna studia na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie pod kierunkiem Karla Schmidta-Rottluffa, uważnego za klasyka modernizmu oraz jednego z założycieli grupy artystycznej „Die Brücke”. W tym samym czasie Reinhold inspirował się twórczością grafika Friedricha Stabenau. Nie bez znaczenia – w artystycznej wędrówce malarza – było spotkanie z profesorem berlińskiej ASP – Willem Grohmannem, który w swojej pracy naukowej specjalizował się w ekspresjonizmie niemieckim.

Malarskie i graficzne prace Petera Reinholda prezentowane na wystawie, składają się na wielobarwną, metaforyczną drogę artysty, która poprzez współdziałanie różnych form zamyka się w całość: niezależności, a tym samym równorzędności koloru i dźwięku. Tytuł „Polyphonie” jest jedocześnie malarskim  nawiązaniem do muzycznej spuścizny Głogówka i przypadającego na ten rok dwudziestego piątego jubileuszu Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena. Dlatego z ponad dwóch tysięcy prac malarza wybrane zostały te, które w swoim temacie odwołują się do szeroko pojętej materii dźwiękowej. Wśród nich znalazły się drzeworyty z lat ’70. przedstawiające sylwetki kompozytorów, miedzy innymi takich jak: Chopin, Schönberg, Dessau, Szostakowicz czy Mahler.

Inspiracje muzyczne w twórczości Petera Reinholda stanowią także jasny komunikat na temat przenikania się w sztuce licznych środków przekazu oraz ciągłości i mnogości nawiązań. Peter Reinhold odnajdując się w tych emocjonalnych splotach rysuje między innymi portret Karola Szymanowskiego, kompozytora, który siły sprawczej szukał w modernistycznej poezji. Takie scalanie zdaje się w sztuce nie mieć końca. Moment, kiedy Peter Reinhold zaczął odważnie poruszać się w technice grafiki, stanowi cezurę w jego artystycznym poszukiwaniu. Od tego czasu, artysta coraz częściej będzie się skłaniał także w stronę abstrakcji. Na wystawie zobaczymy to w postaci prac prezentujących zupełnie nieprzedstawieniowe wymiary czasu i ciszy oraz cykl prac pod wspólnym tytułem „Brzmienie”.Akcent wielogłosowej twórczości artysty zaznaczony jest również poprzez wykorzystanie komiksu  i kolażu jako poszukiwanie nowej formy malarskiej ekspresji dla muzyki.

W tej formie poznamy rysunkowe ukazanie „Skrzypka na dachu”, inspiracje tematem czterech pieśni Alnana Berga oraz wycinki  z czasopisma „Przekrój” w niespotykanej dotąd tematycznej wolności.

W tytułową polifoniczność wpisuje się także prawie trzydziestoletnia praca Reinholda dla Staatsoper Berlin jako malarza scenografii. Artysta zmarł w 2004 roku. Większość jego prac znajduje się w Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg.