Muzeum Regionalne w Głogówku serdecznie zaprasza na spotkanie promujące najnowszą publikację

Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26,

wydaną dzięki pracy Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego.

25.05.2016 r., godz. 18.00, Muzeum Regionalne w Głogówku

Podczas spotkania prof. dr Ralph Wrobel poprowadzi prezentacje książki, której treści stanowią tłumaczenie i opracowanie Katastru Karolińskiego, czyli reformy systemu podatkowego przeprowadzonej w monarchii habsburskiej w początkach XVIII wieku.
Promocji książki towarzyszyć będzie również wykład na temat głogóweckich Żydów w okresie narodowego socjalizmu wygłoszony przez Güntera Hauptstocka.

kataster_karoliński_plakat_A3_ostat