Aleksander Devosges Cuber otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury

Gdyby ktoś przyszedł  16. października 2016 roku do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, to oczywiście poza spektaklem, mógłby zobaczyć coroczną uroczystą galę wręczenia Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Na sali przygaszone światła i tylko  kilka reflektorów oświetlających scenę. Cisza. Jednak nie taka krępująca, kiedy strach nawet przełknąć ślinę. Przecież za chwilę padną słowa wyrażające wdzięczność  za rzetelnie wykonaną pracę, wiec nie było mowy o stresie. Po dwóch dłuższych oddechach oczekującej widowni,  na scenie pojawił się marszałek Andrzej Buła.  - Te nagrody to podziękowanie za waszą wrażliwość na sprawy kultury, za to że potraficie ją eksponować i jesteście w tym odważni – zaznaczył marszałek na samym wstępie, a później dopowiedział, że:  - Odwaga powoduje, że osiągacie sukces, a potem umiecie się nim dzielić.

W kontekście zajmowania się kulturą to bardzo ważne słowa, bo z reguły są to działania, o których nie pisze się na pierwszych stronach gazet. Natomiast nawiązując do ostatniego  zdania marszałka – rzeczywiście dzielenie się, sprzyja kulturze – i to na każdym szczeblu, gdzie do niej zajrzymy.

W związku z tym, głośno dzielimy się informacją o sukcesie. W kręgu tegorocznych nagrodzonych przez Andrzeja Bułę znalazł się Aleksander Devosges Cuber – kierownik Muzeum Regionalnego w Głogówku. Jak powiedział sam nagrodzony: - Ta statuetka jest dla nas wszystkich, bo pomimo tego, że nagroda jest  przyznawana osobom zawodowo związanym z kulturą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa regionu, to kulturę tworzą przede wszystkim jej odbiorcy. To ludzie, którzy widzą wartość takich działań. Cieszę się, że my wszyscy jesteśmy w tym tak odważni.

Zobacz relacje:

[symple_button url="http://radio.opole.pl/101,174273,marszalek-wreczyl-nagrody-za-szczegolne..." color="black" button_target="_blank"]Radio Opole[/symple_button]

[symple_button url="https://www.youtube.com/watch?v=yNFSswZ6CgA&list=PLeeYc66chO-qDhaG8lUOJ3..." color="black" button_target="_blank"]opolskie TV[/symple_button]

fott9056

tekst: Kinga Markowska