Św. Franciszek, kościół oo. Franciszkanów, Głogówek